ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Еднофамилна къща
Място: с. Круша

За нуждите на еднофамилна къща в с. Крушя, общ. Драгоман е инсталирана пречиствателна станция за 5 еквивалент жители, като пречистените води са отведени в подходящ водоприемник 2-ра категория.