ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Складове за боеприпаси Емко ООД
Място: с. Голямо Ново

За нуждите на служителите в складове за боеприпаси и погреби на територията на с. Голямо Ново е инсталирана пречиствателна станция за 5 еквивалент жители. Пречистената вода се оттича в приемно сухо дере.