ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Еднофамилна къща
Място: гр. Шабла - обл. Варна

За пречистване на отпадъчните битово-фекални води от еднофамилна къща за постоянно живеене в гр. Шабла - обл. Варна е инсталирана пречиствателна станция с гравитачно оттичане за 5 еквивалент жители. Пречистените отпадъчни води са отведени към близкото сухо дере.