ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Еднофамилна къща
Място: София

Инсталирана е проточна аеробна биологична пречиствателна станция за пречистване на всички отпадъчни води от еднофамилна къща за постоянно живеене в гр. София, кв. Драгалевци. Пречистената вода е отведена в дренажната шахта и се ползва за поливни нужди.