ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 500 литра

Обект: Частен дом
Място: с. Лозен

Пречиствателната станция от типа "с гравитачно оттичане" пречиства всички отпадъчни води от къщата на клиента и отвежда пречистените води в събирателен резервоар с обем 500 литра с цел поливане на тревните насаждения.