ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар за вода 1500 литра

Обект: Частен дом
Място: с. Рельово - обл. Самоков

За нуждите на частен дом е инсталирана проточна аеробна биологична пречиствателна станция с гравитачно оттичане за пречистване на всички отпадъчни води от еднофамилна къща за постоянно живеене в с. Рельово, обл. Самоков. Пречистената вода се отвежда към полиетиленов резервоар за вода с обем 1500 литра, която се използва за поливни нужди.