ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар за вода с обем 500 литра

Обект: Частен дом
Място: Паталеница - обл. Пазарджик

Инсталирана е пречиствателна станция за пречистване на битово-фекалните отпадъчни води от частен дом - еднофамилна къща в с. Паталеница - област Пазарджик. Пречистените отпадъчни води се събират в резервоар за вода с обем 500 литра и се използват за поливни цени.