ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и РЕЗЕРВОАР за поливане с пречистената вода

Обект: Частен дом
Място: Брезнишки Извор

В с. Брезнишки извор - обл. Брезник е инсталирана пречиствателна станция за 6 еквивалент жители от типа проточни пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от ваканционно жилище. Пречистените отпадъчни води са заустени в резервоар за вода с обем 500 литра.