ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: Драгалевци - София

В кв. Драгалевци в гр. София е инсталирана пречиствателна станция за 6 еквивалент жители от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от жилище за постоянно живеене. Пречистените отпадъчни води са заустени в уличната канафка.