ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции), резервоар за вода 6000 литра и попивна шахта

Обект: Еднофамилна сграда
Място: с. Белащица, общ. Пловдив

За пречистване на отпадъчните води от еднофамилна къща е инсталирана SBR пречиствателна станция за отпадъчни води и резервоар с обем 6000 литра за приемане на пречистените води. Излишните води се отвеждат към попивно поле.