ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом - еднофамилна сграда
Място: с. Суходол

За еднофамилна къща е инсталирана пречиствателна станция за отпадъчни води за 8 еквивалент жители в с. Суходол. Пречистените води се отвеждат или към бетонов резервоар за вода за поливни цели, след който отиват към голямо попивно поле.