РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 5 000 литра (тип резервоари за вода за промишлени нужди) 3 броя резервоари за вода по 5000 литра всеки

Обект: Производствено хале
Място: София

За нуждите на предприятие за производство на метални конструкции в гр. София са инсталирани 3 броя рзеервоари за вода всеки по 5000 литра.