Обекти

Име Обект Място Снимка
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Частен дом София, в.з. Беликата ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)
22 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) и помпена шахта Община Горна Малина с. Горна Малина 22 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) и помпена шахта
30 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) Тролейбусно депо гр. Плевен гр. Плевен 30 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди)
100 000 литра РЕЗЕРВОАРИ (тип резервоари за вода за противопожарни нужди) Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. ПЪРВОМАЙ гр. Първомай 100 000 литра РЕЗЕРВОАРИ (тип резервоари за вода за противопожарни нужди)
КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ 10 л/сек клас на пречистване I SAAB properties гр. София КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ 10 л/сек клас на пречистване I
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 3 500 литра Частен дом кв. Княжево - София ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 3 500 литра
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 12 000 литра Частен дом в.з. Бункера - София ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 12 000 литра
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 500 литра Частен дом с. Лозен ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 500 литра