Обекти

Име Обект Място Снимки
12 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) Ловно стопанство Ловно стопанство "Витошко-Студена" 12 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 12 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 12 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 12 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди)
22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) Национална гребна база "Пчелина" Язовир Пчелина 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за септични нужди)
22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци) Летище Варна Варна 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за токсични отпадъци)
22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) Производствена сграда Божурище - София 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 22 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди)
8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) Частен дом с. Драговищица 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за питейни нужди)
8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) Частен дом София 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди)
РЕЗРВОАР 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за производствени нужди) Завод за строителни смески гр. Варна РЕЗРВОАР 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за производствени нужди) РЕЗРВОАР 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за производствени нужди) РЕЗРВОАР 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за производствени нужди) РЕЗРВОАР 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за производствени нужди) РЕЗРВОАР 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за производствени нужди) РЕЗРВОАР 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за производствени нужди) РЕЗРВОАР 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за производствени нужди)
8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) Производствена сграда гр. Велико Търново 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) 8 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди)