ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ

ПЛАСТМАСОВИ (ПОЛИЕТИЛЕНОВИ) ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПОДЗЕМЕН ИЛИ НАДЗЕМЕН МОНТАЖ

Нашите вертикални резервоари са предназначени, както за надземен монтаж, така и за вкопаване без необходимост от бетон в общия случай. Вертикалните резервоари предлагани от Креация ЕООД с с обем от 900 до 10 000 литра. Тези резервоари са изпработени от полиетилен с ниска плътност с вградена защита от прякото въздействие на UV светлина. Предлаганите от нас резервоари са подходящи за съхранение на питейни, дъждовни, отпадъчни, противопожарни и др. нужди. Тези резервоари отговарят на Европейските изисквания за подобни изделия и притежават сертификати за съответствие с нормативната уредба.

Предлаганите от нас резервоари са с гаранция на материала 50 години.

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1300

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5761 RoCko 900 Ø1300 x 1300 40 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1300 ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1300
КОД ИМЕ ОБЕМ (д, ш, в) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5762 RoCko 1200 Ø1300 x 1550 50 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (д, ш, в) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5763 RoCko 1500 Ø1300 x 1800 65 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5781 RoCko 1700 Ø1300 x 2050 80 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5764 RoCko 2000 Ø1300 x 2300 95 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5765 RoCko 2300 Ø1300 x 2550 115 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5784 RoCko 2500 Ø1300 x 2800 130 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5766 RoCko 2800 Ø1300 x 3050 145 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5786 RoCko 3000 Ø1300 x 3300 160 Виж Виж

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1500

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6745 RoCko 2000 Ø1500 x 2000 79 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1500 ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1500
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6746 RoCko 2350 Ø1500 x 2250 90 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6747 RoCko 2700 Ø1500 x 2500 101 Виж Виж

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1800

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6726 RoCko 3200 Ø1800 x 2350 136 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1800 ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1800
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6727 RoCko 4000 Ø1800 x 2700 155 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6728 RoCko 5000 Ø1800 x 3100 182 Виж Виж

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 2300

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6734 RoCko 6000 Ø2300 x 2400 212 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 2300 ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 2300
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6735 RoCko 7500 Ø2300 x 2750 243 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6736 RoCko 8700 Ø2300 x 3100 274 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6737 RoCko 10000 Ø2300 x 3500 306 Виж Виж

Допълнително оборудване и услуги

ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оглед на място Предварителен оглед на обекта от наши специалисти за прецизиране на офертата и уточняване на всички технически подробности и изисквания.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Монтаж Монтаж на резервоари по предварителна договорка с клиента, след като са уточнени всички технически подробности и изисквания.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Удължаване на ревизионни гърловини Удължаване на ревизионните гърловини при нужда от дълбок монтаж на резервоара. Гърловините могат да бъдат удължени чрез заваряване на полиетиленови сегменти със съответния диаметър и желаната дължина, предварително или на място на обекта на клиента.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Скачено свързване на резервоари Скачено свързване на резервоарите за увеличаване на общия обем.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Пясъкоуловители и груби филтри За грубо пречистване на дъждовните води преди постъпване в резервоара, може да бъде монтиран пясъкоуловител с груба иноксова решетка за улавяне на всички по-едри замърсители, като камъчета, пясък, листа, клонки и др.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Усилване, укрепване на резервоар В случай, че резервоара трябва да издържа на по-големи натоварвания от фабрично предвидените, може да бъде укрепен допълнително посредством заваряване на вътрешни дебелостенни подпори.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Допълнително предназначение При нужда от промяна или допълване предназначението на резервоарите, в същите могат да бъдат монтирани допълнителни преградни стени, монтажни плочи, вертикални монтажни греди, входящи или изходящи щуцери, смукатели, фланци, спирателни кранове, клапи, сензори, помпи, миксери, аератори и т.н.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Направа на дренаж Направа на попивно поле (дренаж) за попиване на излишната вода.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажни тунели Предназначени са за осигуряване на определен буферен обем за залпово събиране на води с възможност за дренирането им в почвата. Дренирането зависи изцяло от попивните свойства на почвата. Всеки тунел осигурява 310 литра обем. Тунелите могат да се свързват един друг до достигане на желания общ обем на попивното поле.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Капаци за дренажни тунели Служат за затваряне на началото и края на всеки ред от дренажни тунели.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажна ревизионна шахта Служи за ревизия на попивните възможности на дренажното поле. В случай, че дренажа не успява да осигури достатъчно попиване (примерно в дъждовен период), дренажната ревизионна шахта може да се използва, като помпена шахта за подпомагане отстраняването на излишните води.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Помпена шахта Служи за изпомпване на водите на по-високо ниво в случай, че не е възможно осигуряване на естественото им гравитачно оттичане.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поправка на резервоар Поправка на изкривен или пробит резервоар.