Пречистване и обработка на води за битови или индустриални нужди

Обекти

Видеа

Инсталиране на SBR пречиствателна станция от Креация ЕООД
Инсталиране на SBR пречиствателна станция от Креация ЕООД
Инсталиране на пречиствателна станция EcoBox
Инсталиране на пречиствателна станция EcoBox
Инсталиране на пречиствателна станция Roeco
Инсталиране на пречиствателна станция Roeco