Каталози

Каталог - Пречиствателни станции

Пречиствателни станции (аеробни, модулни) за битови отпадъчни води от къщи, вили, офиси, хотели, заводи и предприятия и т.н. След пречиствателната станция пречистените води са достатъчно чисти и могат да бъдат ползвани за поливане. Капацитет от 2 до 2000 еквивалент жители.

Разгледайте каталог

Каталог - Резервоари за вода

Полиетиленови резервоари за вода и всякакви течности, конструирани за подземен монтаж без необходимост от бетон при нормални условия. Резервоарите са с обем от 500 до 65 000 литра в едно тяло и са изработени от линеен полиетилен с ниска и средна плътност LLDPE. Резервоарите могат да бъдат свързвани скачено с цел увеличаване на общия обем. Тези полиетиленови резервоари са подходящи за съхранение на води за противопожарен резерв, питейни води, дъждовни води, пречистени води след пречиствателна станция, отпадъчни води, като изгребни ями, опасни и силно замърсени води от предприятия и всякакви други течности в концентрации не агресивни към полиетилена.

Разгледайте каталог

Каталог - Каломаслоуловители (Сепаратори на петролни продукти)

Каломаслоуловители или известни и като Сепаратори на леки течности и петролни продукти, изработени от линеен полиетилен с ниска плътност LLDPE и предназначени за подземен монтаж. Каломаслоуловителите на Креация ЕООД са с клас на пречистване I с коалисцентен филтър и допустимост до 5 мг/лит. или клас на пречистване II със степен на пречистване до 100 мг/лит. петролни продукти в пречистените води. Креация ЕООД предлага и каломаслоуловители със система за байпас на прекомерното количество дъждовни води. Предлаганите от нас каломаслоуловители са предназначени за всички обекти на които е възможен разлив на петролни продукти, като бензиностанции, паркинги, автомивки, автосервизи и работилници, цехове и заводи и т.н. Тези каломаслоуловители предотвратяват изливането на петролни продукти в околната среда и с това спомагат за опазването на природата. Тези продукти са 100 % рециклеруеми и отговарят на екологичните изисквания.

Разгледайте каталог

Каталог - Мазниноуловители (Сепаратори на мазнини)

Мазниноуловители или известни и още като Сепаратори на растителни и животински мазнини, изработени от линеен полиетилен с ниска плътност LLDPE и предназначени за подземен или надземен монтаж. Предлаганите от нас мазниноуловители са предназначени за отделяне на мазнините от отпадъчната вода на кухни, столови, ресторанти и заведения за бързо хранене, месо и млеко-преработвателни предприятия и предприятия от хранително-вкусовата промишленост и т.н. Тези мазниноуловители предотвратяват изливането на мазнини в околната среда и с това спомагат за опазването на природата. Тези продукти са 100 % рециклеруеми и отговарят на екологичните изисквания.

Разгледайте каталог

Каталог - Шахти

Полиетиленови шахти, изработени от линеен полиетилен с ниска плътност LLDPE и предназначени за подземен монтаж. Креация ЕООД предлага различни видове шахти според тяхното предназначение: канализационни, помпени, пясъкоуловителни, ревизионни дренажни, водомерни шахти с термо изолация, кабелни и др. Тези шахти са 100 % рециклеруеми и отговарят на екологичните изисквания.

Разгледайте каталог

Каталог - Помпени шахти

Полиетиленови помпени шахти, изработени от линеен полиетилен с ниска плътност LLDPE и предназначени за подземен монтаж. Помпените шахти на Креация са с разнообразни обеми и височини и са подходящи за инсталиране в тях на всякаква помпена и измервателна техника. Тези шахти са 100 % рециклеруеми и отговарят на екологичните изисквания.

Разгледайте каталог