Обекти

Име Обект Място Снимка
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 116 000 литра (тип резервоари за вода за опасни вещества) Производствена база с. Божковци, обл. Габрово Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 16 000 литра (тип резервоари за вода за противопожарни и поливни нужди) Старчески дом с. Мировяне - обл. София Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 100 000 литра (тип резервоари за вода за противопожарни и поливни нужди) Аква-парк Несебър гр. Несебър - обл. Бургас Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 44 000 литра (тип резервоари за отпадъчни води) Фармацевтично предприятие с. Божурище - София Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 160 000 литра (тип резервоари за вода за противопожарни нужди) Кенди фарма - фармацевтично предприятие гр. Божурище - София Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 40 000 литра; 10 000 литра и 5 000 литра Частен дом с. Бараково, обл. Благоевград Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 30 000 литра (тип резервоари за вода за опасни вещества) Сметище с. Войводиново Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 5 000 литра (тип резервоари за вода за промишлени нужди) 3 броя резервоари за вода по 5000 литра всеки Производствено хале София Резервоари за вода