Обекти

Име Обект Място Снимка
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 40 000 литра; 10 000 литра и 5 000 литра Частен дом с. Бараково, обл. Благоевград Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 30 000 литра (тип резервоари за вода за опасни вещества) Сметище с. Войводиново Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 5 000 литра (тип резервоари за вода за промишлени нужди) 3 броя резервоари за вода по 5000 литра всеки Производствено хале София Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за битови нужди) Фабрика за подови настилки гр. Банкя Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за битови нужди) Частен дом кв. Симеоново - гр. София Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за поливане) Градски парк гр. Самоков Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 40 000 литра (тип резервоари за вода за опасни вещества) Сметище за опасни отпадъци гр. Раднево Резервоари за вода
РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 2 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди) и пясъкоуловител Частен дом София - кв. Горна Баня Резервоари за вода