Обекти

Име Обект Място Снимка
22 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) и помпена шахта Община Горна Малина с. Горна Малина 22 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) и помпена шахта
30 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) Тролейбусно депо гр. Плевен гр. Плевен 30 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди)
100 000 литра РЕЗЕРВОАРИ (тип резервоари за вода за противопожарни нужди) Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. ПЪРВОМАЙ гр. Първомай 100 000 литра РЕЗЕРВОАРИ (тип резервоари за вода за противопожарни нужди)
5 000 литра вертикален РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) Частно земеделско стопанство за Екологична (Органик) продукция с. Белица, обл. София 5 000 литра вертикален РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди)
50 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) Стадион Молчилград Молчилград 50 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди)
5 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип ИЗГРЕБНА ЯМА - резервоари за вода за септични нужди) и 6 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди) Къща за гости по Европейски проект Троян 5 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип ИЗГРЕБНА ЯМА - резервоари за вода за септични нужди) и 6 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди)
5 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип ИЗГРЕБНА ЯМА - резервоари за вода за септични нужди) Ваканционна къща с. Драговищица 5 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип ИЗГРЕБНА ЯМА - резервоари за вода за септични нужди)
12 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди) Стадион "Драгоман" Драгоман 12 000 литра РЕЗЕРВОАР (тип резервоари за вода за поливни нужди)