РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 40 000 литра; 10 000 литра и 5 000 литра

Обект: Частен дом
Място: с. Бараково, обл. Благоевград

В къща за постоянно живеене в с. Бараково, обл. Багоевград са инсталирани 3 резервоари за вода. 40 000 литров резервоар за отпадните води от къщата, 10 000 литров резервоар за събиране на дъждовните води от покрива на къщата и използването им за поливни нужди. 5 000 литров резервоар за събиране на питейните води от сондажан кладенец и използването им за питейно - битови нужди.