Обекти

Име Обект Място Снимка
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции), резервоар за вода 6000 литра и попивна шахта Еднофамилна сграда с. Белащица, общ. Пловдив Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 20 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) Жилищна кооперация кв. Драгалевци Пречиствателни станции
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 100 000 литра (тип резервоари за вода за противопожарни и поливни нужди) Аква-парк Несебър гр. Несебър - обл. Бургас Резервоари за вода
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Частен дом - еднофамилна сграда с. Суходол Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар за вода с обем 12 000 литра Двуфамилна къща м. Градище, район Панчерево - София Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Складове за боеприпаси Емко ООД с. Голямо Ново Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Еднофамилна къща с. Круша Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и полиетиленов резервоар за вода Еднофамилна къща гр. Банкя - Градоман Пречиствателни станции