Обекти

Име Обект Място Снимка
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Еднофамилна къща гр. София, кв. Драгалевци Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Еднофамилно жилище гр. София, кв. Княжево Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Еднофамилно жилище с. Горна Росица Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) Еднофамилна къща с. Алино Пречиствателни станции
2 бр. ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ВСЯКА ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и 2 бр. 2600 литрови резервоари за вода Малък затворен жилищен комплекс гр. София, кв. Горна Баня Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Двуфамилна къща София, кв. Бояна Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за вода с обем 12000 литра Еднофамилна къща София, кв. Драгалевци Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Еднофамилно жилище с. Нови Хан Пречиствателни станции