Обекти

Име Обект Място Снимка
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Частен дом София, в.з. Беликата ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 3 500 литра Частен дом кв. Княжево - София ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 3 500 литра
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 12 000 литра Частен дом в.з. Бункера - София ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 12 000 литра
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 500 литра Частен дом с. Лозен ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар 500 литра
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Ресторант и частен дом с. Елешница ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Частен дом с. Мечковци ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води Частен дом гр. Ловеч ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) Частен дом за постоянно живеене гр. Правец ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)