Обекти

Име Обект Място Снимка
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции), резервоар за вода 6000 литра и попивна шахта Еднофамилна сграда с. Белащица, общ. Пловдив Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 20 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) Жилищна кооперация кв. Драгалевци Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Частен дом - еднофамилна сграда с. Суходол Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар за вода с обем 12 000 литра Двуфамилна къща м. Градище, район Панчерево - София Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Складове за боеприпаси Емко ООД с. Голямо Ново Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Еднофамилна къща с. Круша Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и полиетиленов резервоар за вода Еднофамилна къща гр. Банкя - Градоман Пречиствателни станции
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) Резервоар за вода 12 000 литра и дренажни тунели Оранжериен център с. Бала черква обл. Велико Търново Пречиствателни станции