Научете повече за нас

Креация ЕООД е инженерингова компания с активна дейност от 2007 година в областта на екологията и по-специално пречистването, обработка и съхраняване на води.

Ние осъществяваме целия процес на инжинеринг - от проектирането до инсталирането и поддръжката на съоръженията.

Осново разработваме системи за пречистване и обработка, както на битово-фекални води от жилища, хотели и градове, така и на промишлени води от заводи и предприятия.

Синмка на резервоар за вода
Снимка на пречиствателна станция

До момента Креация ЕООД е изпълнила над 7800 проекта по изграждане или продажби на пречиствателни станции, резервоари, каломаслоуловители, мазниноуловители, шахти, както и сложни индивидуални проекти за пречистване на битово-фекални и промешлени води.

Креация ЕООД предлага най-съвременните иновации и изобретения в областта на пречистването на води с комбинацията от високоефективни, биологични, физични и химични методи за пречистване, което гарантира безопасното повторно използване на водата. Компактният дизайн и иновативната технология позволяват лесен и бърз монтаж, ниска консумация, ниска цена и надеждна и дълготрайна работа на съоръженията.

Съвмесно с наши партньори имаме опит в пречистване на производствени води от:

 • Тежко машиностроене
 • Рудодобив и добив на цветни и благородни метали
 • Химическа промишленост
 • Петролни рафинерии
 • Сметища и рециклиране
 • Общински пречиствателни станции
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Винопроизводство
 • Животновъдство и птицевъдство
 • Месопреработка.
 • Млекопреработка
Пречистване на производствени води
Креация - Пречиствателни станции и Резервоари за вода

Някои от нашите клиенти са:

Инженерен корпус на US Army, Главболгарстрой Холдинг АД, Планекс ООД, Джи Пи Груп ООД, Стримона Строй ЕООД, Роженпласт ЕООД, Трансстрой Бургас АД, Златна Панега Цимент АД, Министерство на физическото възпитание и спорт, Агроинвест АДС ЕООД, Емко ООД, Златекс ООД, ПМУ АД, София Принцес Хотел АД, VOLVO Group Bulgaria Ltd, Геострой АД, Асарел Медет АД, Ню Бояна Филм АД, ТЕЦ Бобовдол ЕАД, Бензиностанции Shell, Бензиностанции Lukoil, Бензиностанции OMW, Фирма Strabag, Фирма Reofix, Бензиностанции Rompetrol, Фирма Bilfinger Berger, Фирма Kessel, Фирма Pipelife, Фирма KTM, Фирма Gorenje, Фирма Billa, Фирма Carrefour и много други.

Креация ЕООД предлага широка гама продукти:

Креация ЕООД предлага широка гама продукти

Ето това сме ние

Големи обекти, по които работим

Пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води от инфилтрат от инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – Регион Враца.

Пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води от инфилтрат от инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – гр. Велинград.

Пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води от кланица, транжорна и колбасарски цех в град Велинград на фирма Бийф Мийт Велинград ЕООД.

Пречиствателна станция за пречистване на отработени производствени води от дестилерия за добив на етерични масла.

И още

Наши обекти

Свържете се с нас за да станете наши партньори или да решим вашите проблеми с пречистване, обработка или съхранение на води.

Зарко Захариев - CEO
Зарко Захариев

CEO

Зарко Захариев - CEO
Розалина Захариева

Управител