Индустриални системи

Пречиствателни станции за отпадъчни води от индустрията

КРЕАЦИЯ ЕООД изпълнява и проекти за пречистване на отпадъчни идустриални води от предприятия от всички отрасли на промишлеността. Самостоятелно и съвместно с наши партньори имаме много завършени проекти в цялата страна. В нашите проекти използваме най-новите иновации в пречистването на отпадъчни води, с които постигаме висока ефективност, ниска консумация, екологичност и евтина поддръжка, както следва:

Линейна хидродинамична и акустична кавитация. Замърсената вода, преминавайки през осцилиращите елементи, отделя от своите молекули всички разтворени замърсители. В резултат на процеса на кавитация, коагулантът и замърсената вода реагират много по-бързо и утаяването протича за много по-кратко време. При пречистването на водата от млекопреработвателно предприятие, здравите дълги полипептидни аминокиселинни вериги на казеина се разкъсват, след което пречистването през биостъпалото става много по-бързо и качествено.

Усъвършенствани окислителни процеси (AOP). Това е набор от процедури за химическо третиране, предназначени за отстраняване на органични (и понякога неорганични) материали в отпадъчните води чрез силно окисление, чрез реакции с хидроксилни радикали (ОН). AOPs могат да намалят концентрацията на замърсители хиляди пъти и повече без остатък от химикали.

Микродъгово третиране във въртящи се магнитни полета. За силно замърсени отпадъчни води от: животновъдни ферми, хранително-вкусова промишленост, производство на висококачествени органични торове, пречистване и унищожаване на патогени и микроорганизми в отпадъчни води и утайки от промишлени отпадъчни води, инфилтрационни води от сметища и др. Резултатът i след пречистване е чиста вода и тор.

Електрокоагулация – Това е метод с електролиза с разтворими метални аноди, в резултат на което се получава силна коагулация. Инокулатори за култивиране на адаптирани биоорганизми. Това е биологичен етап за размножаване на специални микроорганизми и адаптиране за напускане в специална среда (токсична, петролна и др.).

Разбира се често съчетаваме и конвенционални похвати в третирането на отпадъчните води за постигане на оптимални резултати при най-ниски разходи.