Септични резервоари

СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

Септични резервоари за отпадни води, предназначени за директен подземен монтаж без необходимост от бетонно укрепване при нормални условия. Предлаганите от Креация ЕООД полиетиленови септични резервоари са изработени от линеарен полиетилен с ниска плътност с дебелина на стената над 10 - 12 мм. Септичните резервоари, които предлагаме са с обеми от 500 до 65 000 литра и могат да бъдат изработени с 2 или 3 отделни камери (отделения). Тези септични резервоари сепарират по-твърдите утайки в отпадните води чрез сепариращште прегради.

Септичните резервоари предлагани от Креация ЕООД отговарят на всички изисквания на Българското и Европейско законодателство за подобни съоръжения.

СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

Резервоари за отпадни води. 2 камерни и 3 камерни.