СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

ПЛАСТМАСОВИ (ПОЛИЕТИЛЕНОВИ) ХОРИЗОНТАЛНИ СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ

Нашите септични резервоари са проектирани за директно вкопаване без необходимост от укрепване с бетон при нормални условия на терена. Креация ЕООД предлага 2-камерни и 3-камерни септични резервоари с обеми от 500 до 65 000 литра с размери за безпраблемен превоз със стандартни камиони (прицепи).  Телескопичните ревизионни шахти на септичните резервоари позволяват да се регулира желаната височината на гърловината.

Нашите септични резервоари са подходящи за съхранение и сепарация на отпадъчните води от битово-фекалната канализация на къщи, блокове, офиси, производствени халета и предприятия, хотели и почивни комплекси и т.н.

Предлаганите от нас септични резарвоари отговарят на Българските Наредби за такива съоръжения и Европейските изисквания за водоплътност и здравина съгласно EN 12566-3 - сертификати № PIA2009-S-AT0902-1002 от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074 Aachen.

Имайте предвид при монтаж да се спазват точно изискванията на инструкцията за монтаж на полиетиленови съоръжения и резервоари.

Гаранцията на материала (отливката) на всички наши резервоари е 50 години.

СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ - 2 - камерни

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6361 RoSeptic 1000 1580 x 1060 x 1380 75 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ - 2 - камерни
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6761 RoSeptic 2200 1840 x 1400 x 1930 115 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6738 RoSeptic 2600 2150 x 1400 x 1930 130 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6360 RoSeptic 3000 2400 x 1400 x 1930 145 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6330 RoSeptic 3500 2080 x 1800 x 2550 180 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6239 RoSeptic 5000 2450 x 1800 x 2550 210 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6328 RoSeptic 6000 2820 x1800 x 2550 250 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6355 RoSeptic 8000 2680 x 2300 x 2850 347 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
69031 RoSeptic 10000 3040 x 2300 x 2850 380 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6251 RoSeptic 12000 3760 x 2300 x 2850 437 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6619 RoSeptic 16000 4840 x 2300 x 2850 480 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6258 RoSeptic 20000 4540 x 2420 x 3100 610 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (д, ш, в) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6260 RoSeptic 25000 5720 x 2420 x 3000 740 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6324 RoSeptic 30000 6550 x 2425 x 3000 872 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6501 RoSeptic 35000 7530 x 2425 x 3000 996 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6502 RoSeptic 40000 8510 x 2425 x 3000 1120 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6503 RoSeptic 45000 9870 x 2425 x 3000 1289 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6504 RoSeptic 50000 10850 x 2425 x 3000 1413 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6505 RoSeptic 55000 11500 x 2425 x 3000 1519 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6506 RoSeptic 60000 12480 x 2425 x 3000 1643 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6507 RoSeptic 65000 13600 x 2425 x 3000 1767 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ - 3 - камерни

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6362 RoSeptic 5000 2450 x 1800 x 2550 230 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ - 3 - камерни
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6329 RoSeptic 6000 2820 x1800 x 2550 270 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6256 RoSeptic 8000 2680 x 2300 x 2850 377 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
69032 RoSeptic 10000 3040 x 2300 x 2850 410 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6253 RoSeptic 12000 3760 x 2300 x 2850 467 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6620 RoSeptic 16000 4840 x 2300 x 2850 510 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6258 RoSeptic 20000 4540 x 2420 x 3100 650 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6260 RoSeptic 25000 5720 x 2420 x 3000 780 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6621 RoSeptic 30000 6550 x 2425 x 3000 912 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
65011 RoSeptic 35000 7530 x 2425 x 3000 1036 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
65021 RoSeptic 40000 8510 x 2425 x 3000 1160 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
65031 RoSeptic 45000 9870 x 2425 x 3000 1329 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
65041 RoSeptic 50000 10850 x 2425 x 3000 1453 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
65051 RoSeptic 55000 11500 x 2425 x 3000 1559 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
65061 RoSeptic 60000 12480 x 2425 x 3000 1683 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
65071 RoSeptic 65000 13600 x 2425 x 3000 1807 Виж Виж СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

йафйъэфйэъ