Резервоари за вода

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПИТЕЙНИ, ДЪЖДОВНИ, ОТПАДНИ И ДР. ВОДИ.

Дебелостенни полиетиленови разарвоари за вода с обеми от 500 до 65 000 литра, оребрени и изработени от полиетилен с ниска плътност (LLDPE). Подходящи са за вкопаване за съхранение на питейни, дъждовни, отпадъчни, противопожарни и др. нужди.

Резервоарите за вода притежават международен сертификат за удостоверяващ тяхната здравина и възможноста те да бъдат вкопавани, като трайни строителни съоръжения съгласно EN 12566-3 с номер на сертификата PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen.

Отговарят на изискванията на Европейска директива 89/106/ЕЕС, относно конструкцията и относно изискванията на Закона за питейна вода Ur.I. RS st. 19/2004 и 35/2004 за продукти използвани за съхранение на питейна вода.