ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

ПЛАСТМАСОВИ (ПОЛИЕТИЛЕНОВИ) ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОДЗЕМЕН ИЛИ НАДЗЕМЕН МОНТАЖ

Нашите вертикални резервоари за вода са предназначени, както за надземен монтаж, така и за вкопаване без необходимост от бетон в общия случай. Вертикалните резервоари за вода предлагани от Креация ЕООД с с обем от 900 до 10000 литра. Тези резервоари за вода са изпработени от полиетилен с ниска плътност с вградена защита от прякото въздействие на UV светлина. Предлаганите от нас резервоари за вода са подходящи за съхранение на питейни, дъждовни, отпадъчни, противопожарни и др. нужди. Тези резервоари за вода отговарят на Европейските изисквания за подобни изделия и притежават сертификати за съответствие с нормативната уредба. Предлаганите от нас резервоари са с гаранция на материала 50 години.

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1300

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5761 RoCko 900 Ø1300 x 1300 40 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1300 ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1300
КОД ИМЕ ОБЕМ (д, ш, в) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5762 RoCko 1200 Ø1300 x 1550 50 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (д, ш, в) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5763 RoCko 1500 Ø1300 x 1800 65 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5781 RoCko 1700 Ø1300 x 2050 80 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5764 RoCko 2000 Ø1300 x 2300 95 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5765 RoCko 2300 Ø1300 x 2550 115 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5784 RoCko 2500 Ø1300 x 2800 130 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5766 RoCko 2800 Ø1300 x 3050 145 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
5786 RoCko 3000 Ø1300 x 3300 160 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1500

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6745 RoCko 2000 Ø1500 x 2000 79 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1500 ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1500
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6746 RoCko 2350 Ø1500 x 2250 90 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6747 RoCko 2700 Ø1500 x 2500 101 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1800

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6726 RoCko 3200 Ø1800 x 2350 136 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1800 ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1800
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6727 RoCko 4000 Ø1800 x 2700 155 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 2300

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6734 RoCko 6000 Ø2300 x 2400 212 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 2300 ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 2300
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6735 RoCko 7500 Ø2300 x 2750 243 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6736 RoCko 8700 Ø2300 x 3100 274 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ТЕГЛО (кг.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6737 RoCko 10000 Ø2300 x 3500 306 Виж Виж ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

я