Каломаслоуловители

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ (СЕПАРАТОРИ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ)

Предназначени са за отделяне на масла и петролни продукти от замърсените води. Инсталират се на места с повишен риск от разлив на петролни продукти, като бензиностанции, автосервизи, автоморги, пунктове за вторични суровини, паркинги, улици и т.н. Предлаганите от нас каломаслоуловители са с капацитети от 1,5 до 1000 литра в секунда и клас на пречистване I или II.

Всички наши каломаслоуловители са изработени от полиетилен с ниска плътност и отделят флуидите, съобразявайки се с всички описания на Европейските стандарти SIST EN 858-1:2002, SIST EN 858-1:2002/А1:2005 и SIST EN 858-2:2003, (по които е унифициран БДС), като също така притежават и означението за качество CE.

Каломаслоуловители

Проблемът с пречистването на води от масла и нефтопродукти е особено актуален. Това се дължи преди всичко на отрицателното им въздействие върху околната среда и общественото здраве. Замърсяването на околната среда е трайно и периодът за самопречистване е изключително голям.

На помощ идват разработените специално за това, тъй наречените каломаслоуловители за пречистване на отпадъчни води от масла и нефтопродукти. Ние от Креация предлагаме сепаратори на всякакъв вид нефтопродукти (каломаслоуловители), изработени от полиетилен с ниска плътност, които отделят флуидите, съобразявайки се с всички изисквания на Европейските стандарти.

Какво са каломаслоуловители и как действат

Каломаслоуловителите (уловители на масла и петролни продукти) са устройства, предназначени за пречистване на повърхностни отпадъчни води от по-голямата част от петролните продукти и масла, чрез процеса на утаяване. Принципът на действие на масления сепаратор е да отделя нефтопродуктите от отпадъчните води поради разликата в плътността и съответно в относителното тегло на водата и на петролните продукти и масла с растителен произход. Използването на такива каломаслоуловители (сепаратори) ви позволява да пречиствате отпадъчните води до стандарти годни за свободно заустване в природата.

Според Европейското и Българското законодателство каломаслоуловителите са задължителни на всички обекти, на които има вероятност от изтичане на нефтопродукти и масла с растителен произход. Необходимостта от тези сепаратори е особено висока в предприятията от нефтопреработвателната и бояджийската промишленост. Освен това, инсталирането на маслен сепаратор е предпоставка за функционирането на всяко съоръжение, което може да стане източник на замърсяване на околната среда с нефтопродукти:

  • Улици и магистрали;

  • Автомивки;

  • Автокъщи;

  • Бензиностанции;

  • Гаражи;

  • Автосервизи;

  • Предприятия.

Видове каломаслоуловители и опции

Основно каломаслоуловители биват с 2 класа на пречистване - Клас I с допустима степен на пречистване до 100 мг/л. Масла в изходящите води и Клас II с коалесцентен филтър и допустима степен на пречистване до 5 мг/л.

Каломаслоуловителят се използва в комбинация с калоуловител и коалесцентен филтър за пречистване (до 5 мг./литър – сепаратори от клас I). Европейският стандарт EN858-2 дефинира формула за определянето на необходимия капацитет на маслоуловителя (показателя NS – дебит в секунда).

За засилване ефекта на сепарация в каломаслоуловителите се монтират коалесцентни филтри от специална материя, позволяваща петролните нефтопродукти и масла да полепнат по нея при преминаването на замърсената вода. След натрупване на по-голямо количество нефтопродукти по коалесцентен филтър, замърсителите изплуват на повърхността в това отделение на сепаратора поради по-ниското си относително тегло спрямо водата. По този начин и коалесцентен филтър се самопочиства.

Освен нефтопродуктите, нашите каломаслоуловители пречистват и калта и тежките седименти, чрез забавяне на потока в системата и предоставяне възможност на всички по-тежки примеси от водата да седиментират в пригодените за това прегради и отделения.

Нашите каломаслоуловители могат да имат и други вградени опции, като датчици за измерване на нивото на натрупаните масла и нефто продукти, както и датчици за натрупаните седименти.

Важна опция от екологична гледна точка е и предлаганият от нас автоматичен затвор (клапа) на изхода на сепаратора при препълване с нефтопродукти. Това може да предотврати екологично замърсяване.