КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ – ROOIL

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ – ROOIL

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ (СЕПАРАТОРИ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ) ROOIL (ВЪВ ВЕРТИКАЛЕН РЕЗЕРВОАР) ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ

Предназначени са за отделяне на масла и петролни продукти от замърсените води. Инсталират се на места с повишен риск от разлив на петролни продукти, като бензиностанции, автосервизи, автоморги, пунктове за вторични суровини, паркинги, улици и т.н. Предлаганите от нас каломаслоуловители са с капацитети от 1,5 до 200 литра в секунда и клас на пречистване I или II. Предлагаме и сепаратори със система за байпас (10% или 20%) на прекомерните води.

Всички наши каломаслоуловители са изработени от полиетилен с ниска плътност и отделят флуидите, съобразявайки се с всички описания на Европейските стандарти SIST EN 858-1:2002, SIST EN 858-1:2002/А1:2005 и SIST EN 858-2:2003, (по които е унифициран БДС), като също така притежават и означението за качество CE.

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil, с клас на пречистване II (до 100 мг/л)

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7425 RoOil NS1.5 Type C SIIP 460 Ø920 x 950 60 Виж КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil, с клас на пречистване II (до 100 мг/л) КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil, с клас на пречистване II (до 100 мг/л) КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil, с клас на пречистване II (до 100 мг/л) КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil, с клас на пречистване II (до 100 мг/л)
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77595 NS3 RoOil SIIP - 1500 RoCko 1500 Ø1300 x 1800 120
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77597 NS6 RoOil SIIP - 1700 RoCko 1700 Ø1300x2050 240
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77275 NS10 RoOil SIIP - 2000 RoCko 2000 Ø1300 x 2300 400
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77599 NS15 RoOil SIIP - 3200 RoCko 3200 Ø1800x2350 600
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77588 NS20 RoOil SIIP - 4000 RoCko 4000 Ø1800 x 2350 800
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77273 NS30 RoOil SIIP - 6000 RoCko 6000 Ø2300 x 2350 1200
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77276 NS50 RoOil SIIP - 10000 RoCko 10 000 Ø2300 x 3400 2000

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil с Байпас (10%)

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76882 NS15/1.5 RoOil BP - 1500 RoCko 1500 Ø1300x1750 600 Виж Виж КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil с Байпас (10%)
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76890 NS30/3 RoOil BP - 1700 RoCko 1700 Ø1300x2000 1200 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76897 NS50/5 RoOil BP - 2700 RoCko 2700 Ø1500x2400 2000 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76898 NS80/8 RoOil BP - 3200 RoCko 3200 Ø1800x2000 3200 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76892 NS100/10 RoOil BP - 4000 RoCko 4000 Ø1800x2350 4000 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76983 NS150/15 RoOil BP - 6000 RoCko 6000 Ø2300x2350 6100 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76894 NS200/20 RoOil BP - 7500 RoCko 7500 Ø2300x2700 8100 Виж Виж

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil с Байпас (20%)

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76880 NS15/3 RoOil BP - 1500 RoCko 1500 Ø1300x1750 600 Виж Виж КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil с Байпас (20%) КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil с Байпас (20%)
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76881 NS30/6 RoOil BP - 1700 RoCko 1700 Ø1300x2000 1200 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76896 NS40/8 RoOil BP - 2350 RoCko 2350 Ø1500x2150 1600 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76896 NS50/10 RoOil BP - 2700 RoCko 2700 Ø1500x2400 2000 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76888 NS75/15 RoOil BP - 4000 RoCko 4000 Ø1800x2350 3000 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7884 NS100/20 RoOil BP - 6000 RoCko 6000 Ø2300x2350 4000 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76852 NS150/30 RoOil BP - 7500 RoCko 7500 Ø2300x2700 6100 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
76853 NS200/40 RoOil BP - 8700 RoCko 8700 Ø2300x3000 8100 Виж Виж

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil, с клас на пречистване I (до 5мг/л)

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
775942 NS1,5 Type C SIP 460 Ø920 x 950 60 Виж КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ RoOil, с клас на пречистване I (до 5мг/л)
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
775952 NS3 RoOil SIP - 1500 RoCko 1500 Ø1300x1800 120 Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
775972 NS6 RoOil SIP - 1700 RoCko 1700 Ø1300x2050 240
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
772752 NS10 RoOil SIIP - 2000 RoCko 2000 Ø1500x2250 400
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
775992 NS15 RoOil SIIP - 3200 RoCko 3200 Ø1800x2350 600
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
775882 NS20 RoOil SIIP - 4000 RoCko 4000 Ø1800x2550 800
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
772732 NS30 RoOil SIIP - 6000 RoCko 6000 Ø2300x2400 1200
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
772782 NS40 RoOil SIIP - 7500 RoCko 7500 Ø2300x2750 1600
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ПЛОЩ (кв. м.) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
772762 NS50 RoOil SIIP - 10 000 RoCko 10 000 Ø2300x3550 2000

Допълнително оборудване и услуги

ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оглед на място Предварителен оглед на обекта от наши специалисти за прецизиране на офертата и уточняване на всички технически подробности и изисквания.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Монтаж Монтаж на мазниноуловители по предварителна договорка с клиента, след като са уточнени всички технически подробности и изисквания.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Удължаване на ревизионни гърловини Удължаване на ревизионните гърловини при нужда от дълбок монтаж на съоръжението. Гърловините могат да бъдат удължени чрез заваряване на полиетиленови сегменти със съответния диаметър и желаната дължина, предварително или на място на обекта на клиента.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Направа на дренаж Направа на попивно поле (дренаж) за попиване на излишната (пречистенатаа) вода.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажни тунели Предназначени са за осигуряване на определен буферен обем за залпово събиране на води с възможност за дренирането им в почвата. Дренирането зависи изцяло от попивните свойства на почвата. Всеки тунел осигурява 310 литра обем. Тунелите могат да се свързват един друг до достигане на желания общ обем на попивното поле.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Капаци за дренажни тунели Служат за затваряне на началото и края на всеки ред от дренажни тунели.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажна ревизионна шахта Служи за ревизия на попивните възможности на дренажното поле. В случай, че дренажа не успява да осигури достатъчно попиване (примерно в дъждовен период), дренажната ревизионна шахта може да се използва, като помпена шахта за подпомагане отстраняването на излишните води.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Помпена шахта Служи за изпомпване на водите на по-високо ниво в случай, че не е възможно осигуряване на естественото им гравитачно оттичане.