ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Еднофамилна къща
Място: с. Алино

За решаване на проблема с липсата на канализацията на еднофамилна къща в с. Алино, обл. Самоков е инсталирана SBR пречиствателна станция от висок клас. Пречистените води от станцията са отведени в попивно поле.