2 бр. ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ВСЯКА ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и 2 бр. 2600 литрови резервоари за вода

Обект: Малък затворен жилищен комплекс
Място: гр. София, кв. Горна Баня

За нуждите на 2 големи двуфамилни къщи в затворен комплек са инсталирани 2 бр. проточни биологични аеробно пречиствателни станции. Пречистените води от вяка една от тях се отвеждат към 2 отделни полиетиленови резервоари за вода, всеки с обем по 2600 литра. Пречистената вода се използва за поливни цели.