ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Еднофамилна къща
Място: гр. София, кв. Драгалевци

За еднофамилна къща е инсталирана пречиствателна станция за отпадъчни води за 8 еквивалент жители в гр. София, кв. Драгалевци. Пречистените води се отвеждат към попивно поле.