ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Еднофамилно жилище
Място: гр. София, кв. Княжево

За еднофамилна къща е инсталирана пречиствателна станция за отпадъчни води за 6 еквивалент жители в гр. София. Пречистените води се отвеждат към попивно поле.