ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Двуфамилна къща
Място: София, кв. Бояна

За нуждите на двуфамилна къща е монтирана пречиствателна станция с капацитет 8 - 9 човека. Пречистените води от пречиствателната станция са отведени към попивно дренажно поле.