ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за вода с обем 12000 литра

Обект: Еднофамилна къща
Място: София, кв. Драгалевци

За нуждите на еднофамилна къща в гр. София, кв. Драгалевци е инсталирана биологична SBR пречиствателна станция с капацитет до 800 литра на денонощие. Пречистената вода се отвежда в 12000 литров резервоар и се ползва за поливни цели.