РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 116 000 литра (тип резервоари за вода за опасни вещества)

Обект: Производствена база
Място: с. Божковци, обл. Габрово

За нуждите на производствена база в с. Божковци са инсталирани 2 бр. по 50 000 литра резервоари за вода за подземен монтаж и 2 бр. по 8 000 литра резервоари за вода, предназначени също за подземен монтаж. Някои от тези резервоари за вода ще се използуват за съхранение на опасни за природата отпадъци, а други за съхраняване на вода за производствени и поливни нужди. Между резервоарите за вода е направено скачено свързване.