РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 100 000 литра (тип резервоари за вода за противопожарни и поливни нужди)

Обект: Аква-парк Несебър
Място: гр. Несебър - обл. Бургас

За нуждите на Аква-парк Несебър са инсталирани 1 бр. 50 000 литров резервоар за вода за поливни нужди и 2 бр. 25 000 литрови резервоари за противопожарни нужди.