РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 44 000 литра (тип резервоари за отпадъчни води)

Обект: Фармацевтично предприятие
Място: с. Божурище - София

За събиране на отпадъчните битово - фекални води от фармацевтично предприятие Кенди - фарма в с. Божурище са монтирани 2 броя 22 000 литра полиетиленови резервоари за вода и свързани скачено помежду си обособявайки 2-камерна изгребна яма. След напълването ямата ще бъде почиствана от специализирана общинска техника.