РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 16 000 литра (тип резервоари за вода за противопожарни и поливни нужди)

Обект: Старчески дом
Място: с. Мировяне - обл. София

За нуждите на старчески дом в с. Мировяне, обл. София е инсталиран 1 бр. 16 000 литров резервоар за вода за поливни нужди  и за противопожарни нужди. Поради високите подпочвени води в района, резервоара е положен на бетонов фундамент, на който е анкериран с полиестерни колани против "изплуване".