Как да изберем пречиствателна станция за дома си?

23/02/2023

Как да изберем пречиствателна станция за дома си?

Как да изберем пречиствателна станция за дома си?

В много случаи, когато къщата не разполага с централна канализация, пречиствателните станции стават единственото възможно решение. Но как да изберете най-добрата пречиствателна станция за лятна резиденция или частна къща, по какви критерии си струва да изберете тази пречистваща система? Ето отговори на тези въпроси:

Критерии за избор на пречиствателна станция

Закупуването на пречиствателна станция трябва да е предшествано от внимателно предварително проучване, тъй като при неправилно оценяване на всички фактори, ефекта от инсталиране на подобно съоръжение може далеч да не съвпада с очаквания резултат.

Преди да закупите пречиствателна станция, е важно да определите условията, при които пречиствателната станция ще работи:

  • постоянно или периодично натоварване; За периодично натоварване са специално разработените пречистващите системи MBBR - пречиствателни станции например. При тях имаме плаващи био-носители, към които се прикрепва активната утайка. По този начин чрез тези плаващи носители (био-чипове) бактерията достига навсякъде в камерата за нитрификация и използва 100 % от разтворения кислород, както и 100 % от хранителните вещества. За постоянно натоварване са всички останали наши SBR пречиствателни станции, както и всички нашите аеробни биологични проточни пречиствателни станции.
  • колко хора ще го използват; можем да предложим пречиствателни станции с капацитет от 2 до 2000 човека. При този показател се взима предвид биологичното натоварване на системата от 1 човек и се умножава по броя на хората, които ще използват това почистващо съоръжение.
  • колко вода харчите за 1 ден; Това е показател за хидравличното среднодневно натоварване на пречиствателната станция от всички ползватели на системата за 1 ден.
  • какви са попивните качества и на почвата; От това зависи даи може да се направи попивно поле, което да отвежда под земята пречистените отпадъчни води или да се търси друго решение.
  • наличие и дълбочина на подпочвени води; При много високи подпочвени води трябва да се спазят съответните мерки при почистването на пречиствателната станция, когато съоръжението остава празно. В противен случай то може да “изплува” в този момент. Подпочвените води могат също така да бъдат добър водоприемник на пречистените води. В този случай е добре пречиствателната станция да е изработена от цялостна отливка, без снадки и шевове в зоната под водата.
  • дали пречистената вода ще се използва за поливане (дали трябва резервоар за пречистените води); Ако пречистените води ще се ползват за поливни нужди е наложително вкопаване на допълнителен резервоар за вода.
  • в съществуваща яма с правоъгълна форма ли ще се монтира или в нов изкоп; Имаме пречиствателни станции с форма на правоъгълен паралелепипед за монтиране в съществуващи бетонни септични ями.
  • има ли на разположение на пречиствателната станция електричество; Всички качествени аеробни пречиствателни станции, в това число и нашите, се нуждаят от електричество за оптимално окисляване на отпадъчните води. При липса на източник на електричество, можем да инсталираме система за фотоволтаично захранване към нашите пречиствателни станции.
  • колко дълбоко е разположена канализационната тръба от къщата; При много дълбок монтаж, трябва да се избере по-устойчив резервоар за пречиствателната станция с по-голяма товароносимост. При голямо натоварване от прекомерно количество пръст над пречиствателната станция или необходимост да има улица или паркинг над съоръжението, трябва да се направят съответните укрепителни мерки.
  • материала за изработка на съда на пречиствателната станция; Особено подходящ е полиетилена за изработка на съдовете в които са поместени съоръженията на пречистващата система. Този материал не е чуплив (както полипропилена и полидуралена) и издържа на големи натоварвания. Полиетилена се рециклира лесно и за това е търсен от рециклиращите компании. Нашите пречиствателни станции са изработени от първокласен LLDPE линеен полиетилен с ултравиолетова защита.

Сега, имайки отговорите на тези въпроси, можете по-лесно да изберете подходящата за вашите нужди пречиствателна станция. Ако описаната по-горе информация ви натоварва, не е необходимо да се опитвате да станете вещи по темата, а просто се обадете на някои от нашите телефони или изпратете запитване по имейла ни.