Предимства на пречиствателната станция за дома

27/02/2023

Предимства на пречиствателната станция за дома

Предимства на пречиствателната станция за дома

В случай, че нямате възможност да свържете къщата си с централизирана канализация, трябва да решите проблема с липсата на канализация с инсталиране на пречиствателна станция или изгребна яма. Старите септични (попивни) ями вече не са позволени от Българското законодателство, тъй като чрез тях се замърсява почвата и подпочвените води. Септичните (попивните) ями представляват една своеобразна екологична бомба със закаснител, която пряко или не пряко ще засегне всеки, но най-вече самия собственик на ямата и неговите съседи. Изправени сте пред избора дали да инсталирам по-евтината изгребна яма (полиетиленов резервоар) или по-скъпата пречиствателна станция. Преди да вземете това решение вижте предимствата и недостатъците на едното и на другото съоръжение.

В представената по-долу таблица можете да сравните разходите за Полиетиленова изграбна яма, Бетонова изгребна яма и Пречиствателна станция:

 

Разходи

 Изгребна яма (пластмасов резервоар) 10 000 литра

 Изгребна яма от бетон 10 000 литра

 Пречиствателна станция за 6 човека

Покупка

    5 400 лв.

     1 750 лв.

     6 300 лв.

Монтаж

    1 400 лв.

     1 400 лв.

     1 400 лв.

Общо първоначална инвестиция

    6 800 лв.

     3 150 лв.

      7 700 лв.

Изпомпване                                                                                               

 На всеки 14 дни - 280 лв.                                                       

На всеки 14 дни - 280 лв.                                          

На 3 години - 150 лв.                                               

За 1 година разход за изпомпване                              

     7 200 лв.

    7 200 лв.

      50 лв.

Консумация на ток за 1 год.

 

 

      50 лв.

Ремонти за 2 години

     0 лв.

    1 200 лв.

      0 лв.

Разход за 10 години

     72 000 лв.

    78 000 лв.

      1 000 лв.

Обща стойност след 10 години              

     78 800 лв.

    81 150 лв.

       8 800 лв.

 

Това схематично сравнително представяне на разходите на 3-те вида позволени съоръжения за решаване на проблема с липсата на канализация е доста показателно и сами можете да си направите изводите. Имайте предвид, че при калкулацията на сравнителните разходи сме заложили разход на вода за 1 човек на ден в размер около 120 литра.

Допълнително можем да споменем и някои предимства и недостатъци, които не са видни от този сравнителен анализ:

  • ПРЕДИМСТВО - при използването на пречиствателна станция, може да поливате с пречистената вода. Това прави 260 000 литра безплатна вода за поливане за тези 10 години.

  • НЕДОСТАТЪК - при изпомпването на изгребните ями на всеки 14 дни миризмата в околността ще е много силна и неприятна. Това се дължи на започналите гнилостни и ферментационни процеси в отпадъчните води, причинени от специфични бактерии. Съществува и риск от зараждане на зараза с Ешерихия коли. Изпомпаните от фекален камион отпадъчни води се извозват до някоя градска пречиствателна станция за пречистване, което натоварва излишно и тези общински съоръжения.

  • ПРЕДИМСТВО - при изпомпването на пречиствателната станция няма миризми и риск от зарази.

  • НЕДОСТАТЪК - бетонната изгребна яма не може да бъде премахната, ако в един момент няма нужда от нея. Копането, разбиването и извозването на бетона би било много скъпо и шумно.

  • ПРЕДИМСТВО - полиетиленовите пречиствателни станции или изгребен резервоар, могат много лесно да бъдат изровени и продадени или да се смени тяхното предназначение.

  • ПРЕДИМСТВО - Полиетиленовите съоръжения могат да се поправят лесно дори и нещо да ги смачка или пробие.

И така от 16 - годишния ни опит можем да заявим смело, че горещо препоръчваме покупка и инсталиране на полиетиленова пречиствателна станция. Това е инвестиция в здраве чиста околна среда.