Влияние на непречистените отпадъчни води върху здравето на хората

13/03/2023

Влияние на непречистените отпадъчни води върху здравето на хората

Влияние на непречистените отпадъчни води върху здравето на хората

„Вече не може да се приеме, че питейната вода е микробиологично безопасна, дори в Съединените щати и други развити страни...“ Председател на Управителния съвет на Американската академия по микробиология.

Осигуряването на правилно третиране и изхвърляне на отпадъчни води е толкова важно за опазване на здравето на общността, колкото и третирането на питейната вода, събирането на боклука и програмите за имунизация. Непречистените отпадъчни води могат да разпространят болести и да замърсят източниците на питейна вода. Но повечето хора не се замислят какво се случва с техните отпадъчни води и наличието на безопасна, чиста питейна вода често се приема за даденост.

Рисковете за здравето, свързани със замърсената вода, включват различни заболявания като респираторни болести, диария, рак, неврологични разстройства и сърдечно-съдови заболявания. Поглъщането на азотсъдържащи химикали са причина за развитие на рак и синдром на “синьото” бебе. Смъртността от рак е по-висока в селските райони, отколкото в градските райони, тъй като градските жители използват пречистена вода за пиене, докато жителите на селата нямат пречистване на водата и използват вода от кладенци и сондажи. Особено голям е проблема в развиващите се страни, където водата за пиене е повърхностна и заразена с огромно количество микроорганизми.

Бактериални заболявания

Непречистената питейна вода и замърсяването с фекални води са основната причина за диарията и чревните смущения. Бактерията campylobacter jejuni причинява диария в световен мащаб. Треска, коремна болка, гадене, главоболие и др. са основните симптоми на диарията. Добрите хигиенни практики и употребата на антибиотици могат да предотвратят това заболяване. Холерата също се причинява от замърсена вода. Vibrio cholerae е отговорен за това заболяване. Тази бактерия произвежда токсини в стомашно-чревния тракт, при което симптомите на това заболяване са водниста диария, гадене, повръщане, дехидратация и бъбречна недостатъчност.

Шигелозата е бактериално заболяване, причинено от бактерията Shigella. То засяга стомашно-чревния тракт на човека и уврежда чревния епител. Симптомите са водниста или кървава диария, коремни спазми, повръщане и гадене и могат да бъдат лекувани с антибиотици и добри хигиенни практики. Салмонелозата засяга чревния тракт. Бактериите Salmonella се намират в замърсената вода, което води до възпаление на червата и често е фатално. В този случай се предписват антибиотици.

Вирусни заболявания

Хепатитът е вирусно заболяване, причинено от замърсена вода, което засяга черния дроб. Жълтеница, загуба на апетит, умора, дискомфорт и висока температура са симптоми на хепатит. Ако продължи дълго време, може да доведе до смърт. Хепатитът може да се лекува с ваксина и добрите хигиенни практики могат да ви отърват от болестта. Полиомиелитният вирус е отговорен за полиомиелита. Симптомите включват болки в гърлото, висока температура, гадене, запек и диария, а понякога и парализа. За това заболяване има ваксина.

Гастроентеритът се причинява от различни вируси, включително ротавируси, аденовируси, калцивируси и Norwalk вирус. Симптомите на гастроентерит са повръщане, главоболие и треска. Симптомите се появяват 1-2 дни след заразяването. Заболяването може да бъде опасно за бебета, малки деца и хора с увреждания. Замърсяването на водата е глобален проблем и световната общност е изправена пред най-лошите последици от замърсяването на водата. Основните източници на замърсяване на водите са битови и селскостопански отпадъци, нарастване на населението, прекомерна употреба на пестициди и торове и урбанизация. Бактериалните, вирусните и паразитните заболявания се разпространяват чрез замърсената вода и засягат човешкото здраве. Препоръчително е да се инсталира подходяща система за обезвреждане на отпадъците и да се третират отпадъците, преди да попаднат във водите.

След инсталиране на пречиствателни станции на всички сгради, където има изливане на битово - фекални отпадъчни води от човешката дейност, рискът за заразяване и разболяване с някоя от описаните по-горе болести се свежда до 0. Разбира се повърхностните води, които се ползват за битови нужди винаги трябва да бъдат обеззаразявани преди употреба.

Интересен и в същото време стряскащ факт е, че в една от най-развитите страни САЩ по статистика на Water start - Nevada 50 % от всички подземни води от кладенци и сондажи не са годни за битово - питейни нужди. Основната причина за това замърсяване е масовото използване на септични бетонни сепаратори за отделяне на по-твърдите субстанции от отпадъчните води и изливане на всичко по-течно под земята. Така цялата битово-фекална вода престояла известно време в този бетонен резервоар и заразена с характерните видове коли и коки се излива непосредствено в двора на всяко едно домакинство.

За това предлаганите от нас пречиствателни станции са наистина едно завършено решение на този екологичен проблем.

Нека да сме отговорни за това, какво оставяме след нас на нашите деца!

 

Автор: Креация ЕООД