ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ОТ КРЕАЦИЯ ЕООД

15/02/2023

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ОТ КРЕАЦИЯ ЕООД

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ОТ КРЕАЦИЯ ЕООД

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ОТ КРЕАЦИЯ ЕООД

 

Предлаганите от Креация ЕООД пречиствателни станции са високо ефективни системи за пречистване на отпадъчни води.

Предлаганите от нас пречиствателни станции са разработени съвместно с водещи Словенски и Немски компании в областта на производството на пластмасови резервоари и пречиствателни станции. Използваната технология за пречистване на отпадни води включва всички изисквания и етапи на партидния био-реактор (SBR) без компромис в нито един от етапите на процесите дори и при най-малките наши битови пречиствателни станции. Системата е напълно автоматизирана и не се налага никаква намеса от страна на клиента.

Системата сама открива грешки, възникнали в процеса на работа и ги записва във файл, който може да бъде разчетен и анализиран по всяко време от специалист от Креация ЕООД. Микропроцесорният модул на тези пречиствателни станции е обурудван с LCD екран и разбираем софтуер с богат набор от възможности и настройки.

Технологията на пречистване при нашите SBR пречиствателни станции (биореактори) се основава на процеси по очистване на азота и азотните съединения под формата на неорганични и органични съединения от битовите отпадъчни води. Освен азотът от съдържанието на отпадните води в пречиствателните станции на Креация ЕООД се очистват и амонякът и нитратите.

Креация ЕООД предлага на нашите клиенти и интелигентната система за дистанционен мониторинг, контрол и управление на нашите SBR битови пречиствателни станции.

Креация ЕООД предлага на клиентите си основно 2 вида аеробни биологични пречиствателни станции:

  • с регулярно препомпване на отпадъчните води между камерите на пречиствателната станция
  • с гравитачно преливане на течностите между камерите на пречиствателната станция

В първият вариант пречиствателните станции разполагат само с 2 камери, като втора камера изпълнява ролята на утаител (седиментатор) и камера за нитрификация.

Вторият вариант на предлаганите от Креация ЕООД пречиствателни станции с гравитачно оттичане разполагат с 3 камери, като внтора и трета камера изпълнява ролята съответно на нитрификатор и на утаител.

И двата вида на предлаганите от нас пречиствателни станции достигат най-вискоко ниво на аеробно пречистване на отпадъчните води, достатъчно пречистената вода спокойно без притеснения да се ползва за поливни цели.

Всички предлагани от нас пречиствателни станции отговарят на изискванията на Европейски нормативи EN 12566-3:2005+А1:2009 за малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 50 еквивалентни жители с биологично разграждане, EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопастност - част1: Общи изисквания, EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика и EN 121001-1 In - Безопасност на съоръжението - Основна концепция и принципи.