РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА И БИДОНИ ОТ КРЕАЦИЯ

17/02/2023

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА И БИДОНИ ОТ КРЕАЦИЯ

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА И БИДОНИ ОТ КРЕАЦИЯ

Фирма Креация ЕООД предлага на своите клиенти резервоари за вода изработени от полиетилен и предназначени за подземен или надземен монтаж.

Полиетиленовите резервоари за вода, предназначени за подземен монтаж (вкопаване) предлагани от Креация са с обеми от 500 литра до 65 000 литра и са проектирани да издържат на натиска на земните маси, без необходимост от усилване с бетон в общия случай.

Нашите разарвоари за вода са изработени от полиетилен с ниска плътност (LLDPE) и са силно оребрени, с цел максимална здравина при подземен монтаж. Поради характерното оребряване с помощта на трошената скална маса с която се препоръчва тяпното зариване по земята се постига максимална здравина на подземния монтаж на тези резервоари.

Пластмасовите резервоари за вода на Креация са подходящи за съхранение на питейни води, дъждовни и дренажни води, отпадъчни води, вода за противопожарни нужди и всякакви течности и горива, които не са агресивни към полиетилена.

Тези наши резервоари за вода притежават и международен сертификат за удостоверяващ тяхната здравина и възможноста те да бъдат вкопавани, като трайни строителни съоръжения съгласно EN 12566-3 с номер на сертификата PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen. Всички наши бидони и резервоари за вода отговарят и на изискванията на Закона за питейна вода Ur.I. RS st. 19/2004 и 35/2004 за продукти използвани за съхранение на питейна вода.

Въпреки богатата гама от модели и обеми (ние предлагаме най-големите пластмасови резервоари в едно тяло) всички наши резервоари за вода могат да се свързват скачено за увеличаване на общия обем до изискванията на всеки отделен проект. Лесно могат да бъдат заварявани входно – изходни щуцери, подпори, планки или каквото и да е във всички резервоари за вода на Креация ЕООД.

Предимството да се изгради от пластмасови резервоари за вода дадено съоръжение за съхраняване или за пречистване на води е в гарантираната дългосрочна водоплътност, която не може да се осигури от никое бетонно еквивалентно съоръжение. При тези резервоари за вода и пречиствателни станции отпада и необходимостта от използване на специализирана тежка строителна механизация, поради ниското тегло на пластмасата от която са изработени тези резервоари за вода.

Предлаганите от Креация резервоари за вода също така могат лесно да бъдат изкопани и отново вкопани на друго място, без вероятност от счупване, тъй като пластмасата използвана за производството на тези резервоари за вода е с изключително високо качество и е достатъчно гъвкава. Точно за това ние не използваме вторична или рециклирана пластмаса за производството на нашите резервоари за вода.

Но дори и да се получи смачкване или дори срязване и продупчване на нашите резервоари за вода, те лесно могат да бъдат изправени и поправени или да се възстанови напълно тяхната първоначална водоплътност.

Поради факта, че материала от който се произвеждат всички наши резервоари за вода е много широко използван и търсен дори и като отпадък, който може лесно да бъде рециклиран, всички съоръжения за подземен и надземен монтаж на Креация, като резервоари за вода, бидони, пречиствателни станции, каломаслоуловители, мазниноуловители и сепаратори на леки течности и др. притежават знак за рециклиране с което замърсяването на природата с тези продукти се свежда до минимум.