Индустриални системи

Пречиствателни станции за отпадъчни води от производства

Пречиствателни станции за отпадъчни води от производства

02/09/2022

КРЕАЦИЯ ЕООД изпълнява и проекти за пречистване на отпадъчни идустриални води от предприятия от всички отрасли на промишлеността. Самостоятелно и съвместно с наши партньори имаме много завършени проекти в цялата страна. В нашите проекти из...

Прочетете още