РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 10 000 литра вертикален (тип резервоари за вода за опасни отпадъци)

Обект: Градско сметище - Събиране на инфилтратни води
Място: Гоце Делчев

За нуждите на новоизграденото сметище на гр. Гоце Делчев е инсталиран вертикален 10 000 литров полиетиленов резервоар за подземен монтаж с цел събиране на силно замърсени и токсични инфилтратни води от дренажа на сметището. Събраните инфилтратни води постъпват в инсталираната в близост пречиствателна станция на сметището за пречистване до безопасни нива и заустване в съществуващия водоприемник.