РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 100 000 литра (тип резервоари за вода за противопожарни нужди)

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. ПЪРВОМАЙ
Място: гр. Първомай

Резервоарите са предназначени за съхранение на противопожарен резерв от вода за нуждите на ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни води) на гр. Първомай. Инсталирани са 2 броя скачени 50 000 литрови полиетиленови резервоари. Водовземането от тях се осъществява от долния край на резервоарите чрез самозаливни помпи разположени в построената в непосредствена близост суха камера.