РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 100 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Магазин Техномикс - Gorenje
Място: София

За нуждите на магазин Техномикс в гр. София са инсталирани са 2 броя резервоари за вода всеки с обем 50000 литра за събиране на водите от сондаж и използването им за поливане и за битови нужди на магазина. Двата резервоара са свързани скачено помежду си с полиетиленова тръба ф. 90 мм. като по този начин обединяват обема си достигайки 100 кубически метра воден резерв. Непосредствено до резервоарите за вода са монтирани помпи апаратура в бетонна суха камера.