РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 12 000 литра + 8 000 (тип резервоари за вода за противопожарни и поливни нужди)

Обект: Бензиностанция Шел
Място: София

Инсталирани са 2 резервоара за вода за подземен монтаж за нуждите на бензиностанца SHELL София - Бояна, както следва:

- 12 000 литров резервоар за вода за осигуряване на противопожарен воден резерв при необходимост.

- 8 000 литров резервоар за вода за поливни цели на зелените площи на територията на бензиностанцията.

Резервоарите се захранват с вода от водопровода и от локален сондаж. Нагнетателните помпи са монтирани в суха камера извън резервоарите.