РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 12 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Частен дом
Място: Варна

За нуждите на семейна къща в  гр. Варна на българското черноморие е инсталиран 12 000 литров септичен полиетиленов резервоар за вода за събиране на отпадъчните води от къщата и извозването им от специализирана техника.